COVID & INSOLVENTIE: TIJDELIJKE MAATREGELEN OM ONDERNEMINGEN IN MOEILIJKHEDEN TE ONDERSTEUNEN

Het wachten is over, eindelijk zijn de aangekondigde maatregelen die ondernemingen in moeilijkheden moeten ondersteunen vastgelegd bij wet van 21 maart 2021 tot wijziging van boek XX van het Wetboek economisch recht en inkomstenbelasting 1992 (de “Wet”). De Wet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 26 maart 2021 en trad diezelfde dag in werking. De meeste bepalingen van de Wet treden buiten werking op 30 juni 2021, maar de wetgever heeft de mogelijkheid voorzien de werkingsduur van deze bepalingen te verlengen bij koninklijk besluit.

De Wet introduceert een uitgebreide reeks aan – tijdelijke – maatregelen waarop ondernemingen in moeilijkheden beroep kunnen doen, ongeacht of deze moeilijkheden zijn ontstaan door omstandigheden gerelateerd aan COVID-19. Volgende maatregelen werden geïntroduceerd:

  • de invoering van een pre-pack minnelijk of collectief akkoord dat als belangrijk voordeel heeft dat de toekenning ervan niet wordt gepubliceerd – hierdoor kan “geruisloos” worden onderhandeld met één of meer schuldeisers;
  • een eenvoudigere toegang tot de gerechtelijke reorganisatie procedure (de vroegere WCO-procedure);
  • de uitbreiding van de omstandigheden waarin een gerechtsmandataris kan worden aangesteld;
  • de invoering van de mogelijkheid om elektronisch te stemmen over het reorganisatieplan (vanaf 1 januari 2023;
  • de invoering van bepaalde fiscale vrijstellingen voor alle akkoorden die worden gehomologeerd/bekrachtigd;

Indien u meer informatie wenst over deze maatregelen, verwijzen wij u graag door naar het Engelstalige artikel. Uiteraard mag u ons ook steeds contacteren.

Kevin Van Deuren

Focus Points

With a view to have an open eye on the future, we follow up on specific (legal) topics at the heart of modern businesses in transition.