Deelname R. Feltkamp aan Beleidsstudie Vlaamse overheid naar het voorkomen en bestrijden van emissiefraude bij wegvoertuigen


In 2021 nam R. Feltkamp deel aan een overheidsopdracht voor de Vlaamse Overheid inzake een Beleidsstudie naar het voorkomen en bestrijden van emissiefraude bij wegvoertuigen. Samen met R. Heijsse stond ze in voor de juridische analyse van de door TNO / MOBI-VUB aangereikte mogelijkheden voor de Vlaamse Overheden inzake het nemen van maatregelen.

De resultaten van de studie werden opgenomen in een eindverslag dat hier kan worden geraadpleegd.

Het verslag beschrijft de mogelijkheden voor de Vlaamse Overheid om krachtdadig op te kunnen treden tegen emissiefraude door zowel de fabrikant van wegvoertuigen als de gebruikers ervan. Hiervoor starten het verslag met een uiteenzetting van de Europese en Belgische regelgeving. Gebaseerd op de bevindingen uit deze oefening worden zes handelingsperspectieven naar voor geschoven waarmee de Vlaamse Overheid haar controle op de werkelijke uitstoot van wegvoertuigen scherp kan stellen en waarop ze efficiƫnt kan handhaven. Deze perspectieven houden reeds rekening met de grondige wijzigingen die in het regelgevend kader vanaf september 2020 van toepassing zijn.

Focus Points

With a view to have an open eye on the future, we follow up on specific (legal) topics at the heart of modern businesses in transition.