Einde van het moratorium, niet per definitie het einde van uw onderneming. Ariga denkt graag solidair mee aan een oplossing

In april 2020 werd in het kader van de covid-19 pandemie een automatisch moratorium in het leven geroepen om ondernemingen te beschermen tegen het faillissement, beslagen en de ontbinding van overeenkomsten wegens wanbetaling.

Intussen zijn we bijna een jaar verder en is er nog geen licht aan het einde van de tunnel. Hoewel de maatregelen ten aanzien van bepaalde sectoren worden versoepeld, zullen andere sectoren nog altijd geduld moeten uitoefenen. Niettemin heeft de regering beslist het moratorium niet te verlengen. De voorwaarden voor de gerechtelijke reorganisatie zouden wel worden versoepeld.

Intussen is sinds 1 februari 2021 het moratorium geëindigd. Op de versoepeling van de voorwaarden voor de gerechtelijke reorganisatie is het daarentegen nog altijd wachten. Gelukkig hebben de fiscus en de sociale zekerheid aangekondigd voorlopig geen faillissementen te initiëren en heeft de banksector nog een verlenging van de opschorting van de ondernemingskredieten aangekondigd.

In september 2020 heeft het VBO een marktstudie uitgevoerd waaruit bleek dat ongeveer 25% van de Belgische ondernemingen het risico loopt failliet te gaan als gevolg van de covid-19 pandemie en de daarmee samenhangende maatregelen. Omwille van het moratorium was dit risico latent. Vandaag is dit risico actueel geworden en beleven vele ondernemingen dus onzekere tijden.

Zij kunnen worden geconfronteerd met dagvaardingen in faillissement, beslagen en overeenkomsten die omwille van een wanprestatie worden ontbonden (met alle gevolgen van dien). Bovendien zullen ondernemingen waarvan de faillissementsvoorwaarden zijn voldaan, op straffe van bestuurdersaansprakelijkheid en de ontzegging van de kwijtschelding, het faillissement opnieuw moeten aanvragen.

De niet-verlenging van het moratorium hoeft evenwel niet het einde van de onderneming te betekenen. Er zijn tal van – wettelijke en minnelijke – alternatieven te bedenken om de onderneming te laten voortbestaan. Een faillissement kan worden aangevochten, er kunnen regelingen worden getroffen met schuldeisers, er kan een gerechtelijke reorganisatie worden verzocht, banken kunnen om bijzondere kredieten worden verzocht, via crowdfunding kunnen middelen worden gezocht, uw activiteiten kunnen geheroriënteerd worden… Voorwaarde is uiteraard dat de onderneming levensvatbaar is en dus niet feitelijk failliet is.

Ariga is graag solidair met de ondernemingen die zich in een moeilijke situatie bevinden en reiken graag vrijblijvend een helpende hand.

Bekijkt u graag eens samen of er alternatieven mogelijk zijn voor uw onderneming? Stuur ons een mail met uw vragen. Wij leggen dan graag een Covid-safe online meeting vast (+/- 1 uur) voor de bespreking van uw situatie en vragen.

Kevin Van Deuren / Régine Feltkamp

Focus Points

With a view to have an open eye on the future, we follow up on specific (legal) topics at the heart of modern businesses in transition.