Elektriciteitsfactuur : opgepast, nieuwe wettelijk verplichte vermeldingen sinds 1 januari 2022

Krachtens een Koninklijk besluit van 9 december 2021 (BS 20 december 2021) gelden sinds 1 januari 2022 nieuwe minimumvereisten waaraan de facturen en de factureringsinformatie voor gas en elektriciteit moeten voldoen. Het koninklijk besluit van 3 april 2003 houdende de facturatie van elektriciteit en gas.

Het K.B. beoogt zo een aantal bepalingen van de Richtlijn (EU) 2019/944 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en de wijziging van richtlijn 2012/27/EU om te zetten.

Het K.B. bevat bepalingen inzake :

  • de minimumgegevens die vermeld moeten worden op de afrekeningsfacturen en slotfacturen voor eindafnemers, op de afrekeningsfacturen en slotfacturen ten aanzien van huishoudelijke afnemers en deze die moeten worden vermeld op de voorschotfacturen ten aanzien van huishoudelijke afnemers en KMOs;
  • de frequentie van de facturatie en van de verstrekking van de factureringsinformatie;
  • de toegang te geven tot aanvullende informatie (bijv. cumulatieve gegevens over de periode van ten minste drie voorgaande jaren of over de periode sinds aanvang van het leveringscontract of gedetailleerde gegevens over de verbruiksduur per dag, week, maand en jaar);
  • de verstrekking van informatie over de energiebronnen gebruikt in het kader van elektriciteitsleveringscontracten;
  • de structuur van de factuur.

Heeft u een vraag m.b.t. de op te stellen of ontvangen elektriciteitsfacturen? Of wordt u geconfronteerd met een betwisting inzake een elektriciteitsfactuur?

Contacteer ons vrijblijvend.

Focus Points

With a view to have an open eye on the future, we follow up on specific (legal) topics at the heart of modern businesses in transition.