R. Feltkamp in de Tijd over de beperkte bijdrage van het ontwerp nieuw BW aan een duurzame toekomst

In hun opiniestuk "Geen duurzame toekomst met verouderde juridische recepten" verschenen in de Tijd van 16 april 2021 betreuren prof.em. L. Cornelis en R. Feltkamp dat de in de Kamer hangende ontwerpen van Boek 1 (algemeen deel) en van Boek 5 (verbintenissen) van het nieuw Burgerlijk Wetboek zo weinig aandacht besteden aan de duurzaamheidsproblematiek.

Nochtans ligt het verbintenissenrecht aan de basis van de economische activiteiten. Het is dankzij en krachtens het verbintenissenrecht dat economische transacties juridisch afdwingbaar zijn.

Voor onze samenleving en haar duurzaamheid is te hopen dat de Kamer de voorstellen die de brandende uitdagingen consolideren, herziet en een innovatief verbintenissenrecht eist dat in overeenstemming met het democratisch gedachtegoed op algemene wijze de duurzaamheid van de samenleving kan waarborgen

Focus Points

With a view to have an open eye on the future, we follow up on specific (legal) topics at the heart of modern businesses in transition.