Het nieuw verbintenissenrecht, een nieuw evenwicht voor een duurzaam samenleven?


Recent werden de basisregels die het transactioneel gebeuren, het zogeheten verbintenissenrecht, in een nieuwe wettekst gegoten, boeken 1 en 5 van het Burgerlijk Wetboek.

De nieuwe regels treden in werking op 1 januari 2023.

De Universiteit Antwerpen organiseert hierover een studienamiddag op 18 november 2022 van 12:30 tot 18:00.

R. Feltkamp zal er spreken over het "nieuwe contractuele evenwicht" dat de wetgever met de nieuwe bepalingen beoogt te realiseren en nagaan of en in welke mate de ingevoerde regels bijdragen tot een duurzame samenleving.

Ze zal het hebben over de wilsautonomie als basisbeginsel van overeenkomsten en de wijze waarop de wetgever vorm heeft gegeven aan het contractuele evenwicht via o.a. een algemeen verbod op onrechtmatige bedingen, misbruik van omstandigheden, goede trouw en het verbod op rechtsmisbruik.


Focus Points

With a view to have an open eye on the future, we follow up on specific (legal) topics at the heart of modern businesses in transition.